Manage floors ERP software

Floordesk calendar

Produkcja jest planowana na fundamencie, karuzeli lub stołach. Pozostało nam zaledwie jedno kliknięcie, aby zaplanować produkcję w kalendarzu FloorDesk. Zaznacz produkcje, aby zaplanować je na właściwy dzień i upuść je w tym dniu, w którym chcesz rozpocząć produkcje. Umieść kursor na pasku informacyjnym, aby w kilku słowach uzyskać wszystkie informacje na temat wypełnienia fundamentu, zadań zaplanowanych na fundamencie, zaplanowanej produkcji zapasów na fundamencie itd. Kalendarz FloorDesk można skonfigurować z uwzględnieniem czasu utwardzania potrzebnego na fundament odnośnie obiecanej dostawy. Kolorowe przedstawienie i ostrzeżenia pomogą w zachowaniu globalnego przeglądu planowania w czasie. Przeciągnij i upuść, aby wprowadzić zmiany. Otwórz stąd detale produkcji, aby dodawać nowe produkcje, gdy ich data będzie się zbliżać. Sprawdź, kiedy określone zadanie ma zostać wykonane.

Kompletny zestaw dokumentacji produkcyjnej i danych dla wszystkich fundamentów produkcyjnych na dany dzień zostanie wygenerowany za naciśnięciem przycisku. Planer wydajności FloorDesk CapacityPlanner połączony z kalendarzem FloorDesk umożliwi pracownikom (zajmującym się sprzedażą) firmy negocjowanie i szacowanie dat dostaw. W oparciu o znaną liczbę metrów kwadratowych lub aby dokonać rezerwacji w planowaniu jeszcze przed zamówieniem projektu z myślą o udzieleniu klientowi właściwych informacji dotyczących daty i sposobu wykonania..

FloorDesk Calendar


Some of our clients

 

 

© Copyright i-Theses. All rights reserved.