Design & Analyze precast floors

Ontwerpen en analyseren van voorgespannen- of gewapende prefabbetonvloeren volgens EuroCode en EN1168 volgens de nationale standaarden

PreConSlab is een softwareapplicatie voor het ontwerpen en analyseren van voorgespannen- of gewapende prefabbetonvloeren. Alle berekeningen worden uitgevoerd volgens EuroCode volgens de nationale standaarden. Daarbovenop worden kanaalplaten afgetoetst tegen EN1168. Balken/potten systemen worden afgetoetst tegen EN15037. Andere localisaties en ontwerpstandaarden zoals ACI (US) zitten in de pipeline.

PreConSlab kan geinstalleerd worden als stand-alone applicatie (Pro+, Pro en LT edition) en/of als een geïntegreerde applicatie in AutoFloor. Dit maakt het mogelijk om snel en eenvoudig te ontwerpen. Plaat contouren, accessoires en alle andere informatie in het AutoFloor model zoals open kanalen, uitsparingen, raveelijzers, uitkragingen, punt- en lijnbelasting worden automatisch en direct ingeladen in de PreConSlab rekenmodule.

De berekeningsresutaten worden automatisch grafisch voorgesteld in AutoFloor en zijn beschikbaar in een PDF rapport. Voor geavanceerdere berekeningen van speciale gevallen kan de volledige PreConSlab interface (Pro of Pro+ edition) vanuit AutoFloor opgestart worden. Zo kunnen ervarenen ingenieurs een geavanceerdere analyse maken.

Punt- en lijnbelasting in AutoFloor Berekeningsoverzicht in PreConSlab Wizar balken / potten vloeren

Punt- en lijnbelasting in AutoFloor

Berekeningsoverzicht in PreConSlab

Wizard Balken / potten vloeren

Preconslab interface    

PreConSlab interface

   


Enkele van onze klanten

 

 

© Copyright i-Theses. All rights reserved.